Monday, 24 September 2012

MENULIS RUJUKAN APA IPG PERLIS


Panduan menulis senarai rujukan
Seorang pengarang
Nama akhir (last name)/Nama keluarga(surname) dahulu diikuti oleh huruf pertama nama awal pengarang (author initials)
Smith, F. (1985). Reading.
Cambridge: Cambridge
University.
Dua hingga tujuh pengarang
(Senaraikan semua pengarang)
Nama akhir/Nama keluarga dahulu diikuti oleh huruf pertama nama awal pengarang. Gunakan simbol ‘&’ bukannya ‘dan’.
Grice,H.P., & Gregory,R.L. (1968). Early language development. New York: McGraw-Hill.
Kamarulzaman Bakri, Rohaida Che Dan, Rosnani Noh, Rodziah Hassan & Ahmad Rifae. (2004). Strategi bimbingan rakan sebaya timbal-balik: Refleksi terhadap pelaksanaannya. Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia.
Lapan atau lebih pengarang
Masukkan senarai enam pengarang pertama diikuti dengan tiga titik ellipsis (…) dan diakhiri dengan nama pengarang terakhir.
Roeder,K., Howdeshell,J., Fulton,L., Lochhead,M., Craig,K., Peterson,R., ... Applin,M. (1967). Nerve cells and insect behavior: A manual. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Pengarang Melayu
Tinggalkan ‘bin’ atau ‘binti’
Dato’ Ismail Bin Kamus
Dipetik sebagai
Ismail Kamus (2010). Indahnya amalan doa. Kuala Lumpur: Telaga Biru.
Pengarang Cina
Nama keluarga (surname) diikuti oleh huruf pertama nama pengarang yang seterusnya (First name followed by author initial)
Cai Jin Fai
Dipetik sebagai
Cai, J.F. (1998). Exploring students’ conceptual … algorithm. School Science and Mathematics, 98(2), 93-98.
Pengarang Cina dengan nama Inggeris
Nama keluarga (surname) diikuti oleh huruf pertama nama pengarang yang seterusnya (First name followed by author initials)
Vincent Foo Hiap Khian
Dipetik sebagai
Foo, V.H.K. (1993). Sarawak: Mini episodes of the past. Petaling Jaya: Fajar Bakti.Panduan menulis senarai rujukan
Nama India &Sikh
Tinggalkan d/o, s/o, a/l, a/p
Parmjit Singh. (20007). Bridging children learning from multiplicative structures to proportional reasoning. Prosiding EARCOME 2007, pp 335-341.
Nama yang diwarisi
Gunakan nama yang diwarisi
Raja Ahmad Niza
Dipetik sebagai
Raja Ahmad Niza
Kurniaan gelaran
Tinggalkan gelaran seperti Datuk/Tan/Sri/Tun/Prof/Dr/Haji
Tun Dr Mahathir Mohamad
Dipetik sebagai
Mahathir Mohamad
Agensi, Persatuan atau Institusi sebagai pengarang
Gunakan nama lengkap yang rasmi
Contoh: American Psychological Association bukannya APA.
Contoh: Kementerian Pelajaran Malaysia bukannya KPM
Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah: Spesifikasi kurikulum tahun 6. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.
Badan korporat
Gunakan nama lengkap yang rasmi
Committee of Bank Rakyat
(2010). Bank Rakyat
finance. Kuala Lumpur: DBP.
Nama Persidangan (Conference)
Tidak perlu masukkan nombor/bilangan.
Fourth International Conference on Science and Mathematics Education. (2011).
Dipetik sebagai
International Conference on Science and Mathematics Education. (2011).
Pengarang tidak diketahui/ Tiada pengarang
Gunakan tajuk artikel sebagai menggantikan nama pengarang
Developing a team work. (2006


Senarai rujukan : Buku, buku rujukan, and bab dalam buku (book chapters)
Jenis rujukan
Bentuk am
Contoh rujukan
Seluruh buku, versi bercetak (Entire book, print version)
Author, A.A. (Year). Title of work. Location:Publisher.
Bandura, A.J. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Seluruh buku, versi elektronik
Author, A.A. (Year). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxx
Shotton, M.A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp
Buku yang diedit bersama pengarang
Author, A.A. (Year). Title of work. (A.A. Editor, Ed.). Location: Publisher.
Plath, S. (2000). The unabridged journals (K.V. Kuklil, Ed.). New York: Anchor.
Buku yang diedit tetapi tanpa pengarang
Editor, A.A. (Ed.). (Year). Title of work. Location: Publisher.
Smith, F., & Kenney, G.M. (Eds.).
(1985). Reading. Cambridge:
Cambridge University.
Bab dalam buku versi bercetak
Author, A.A., & Author, B.B. (1995). Title of chapter. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher.
Pugalee, D. (1985). Levels
of thinking. In J. Hierbert (Ed.),
Mathematical thinking (pp.221 –
240). New York: Guilford Press.
Bab dalam buku versi elektronik
Author, A.A., & Author, B.B. (1995). Title of chapter. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Retrieved from http://www.xxxxx
Pugalee, D. (1985). Levels
of thinking. In J. Hierbert (Ed.),
Mathematical thinking (pp.221 –
240). Retrived from http://www.nhlbi.nih/entries/html
Buku yang telah diedit lebih dari sekali
Helfer, M.E., Kerne, R.S., & Drugman, R.D. (1997). The battered child (5th ed.). Chicago: University of Chicago Press.
Rujukan atas talian dan tiada pengarang atau editor
Heuristic. (n.d.). In Merriam-Webster’s online dictionary (11th ed.) Retrived from http://www.m-.com/dictionary/heuristic

1 comment: