Monday, 24 September 2012

MENULIS RUJUKAN APA IPG PERLIS


Panduan menulis senarai rujukan
Seorang pengarang
Nama akhir (last name)/Nama keluarga(surname) dahulu diikuti oleh huruf pertama nama awal pengarang (author initials)
Smith, F. (1985). Reading.
Cambridge: Cambridge
University.
Dua hingga tujuh pengarang
(Senaraikan semua pengarang)
Nama akhir/Nama keluarga dahulu diikuti oleh huruf pertama nama awal pengarang. Gunakan simbol ‘&’ bukannya ‘dan’.
Grice,H.P., & Gregory,R.L. (1968). Early language development. New York: McGraw-Hill.
Kamarulzaman Bakri, Rohaida Che Dan, Rosnani Noh, Rodziah Hassan & Ahmad Rifae. (2004). Strategi bimbingan rakan sebaya timbal-balik: Refleksi terhadap pelaksanaannya. Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia.
Lapan atau lebih pengarang
Masukkan senarai enam pengarang pertama diikuti dengan tiga titik ellipsis (…) dan diakhiri dengan nama pengarang terakhir.
Roeder,K., Howdeshell,J., Fulton,L., Lochhead,M., Craig,K., Peterson,R., ... Applin,M. (1967). Nerve cells and insect behavior: A manual. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Pengarang Melayu
Tinggalkan ‘bin’ atau ‘binti’
Dato’ Ismail Bin Kamus
Dipetik sebagai
Ismail Kamus (2010). Indahnya amalan doa. Kuala Lumpur: Telaga Biru.
Pengarang Cina
Nama keluarga (surname) diikuti oleh huruf pertama nama pengarang yang seterusnya (First name followed by author initial)
Cai Jin Fai
Dipetik sebagai
Cai, J.F. (1998). Exploring students’ conceptual … algorithm. School Science and Mathematics, 98(2), 93-98.
Pengarang Cina dengan nama Inggeris
Nama keluarga (surname) diikuti oleh huruf pertama nama pengarang yang seterusnya (First name followed by author initials)
Vincent Foo Hiap Khian
Dipetik sebagai
Foo, V.H.K. (1993). Sarawak: Mini episodes of the past. Petaling Jaya: Fajar Bakti.Panduan menulis senarai rujukan
Nama India &Sikh
Tinggalkan d/o, s/o, a/l, a/p
Parmjit Singh. (20007). Bridging children learning from multiplicative structures to proportional reasoning. Prosiding EARCOME 2007, pp 335-341.
Nama yang diwarisi
Gunakan nama yang diwarisi
Raja Ahmad Niza
Dipetik sebagai
Raja Ahmad Niza
Kurniaan gelaran
Tinggalkan gelaran seperti Datuk/Tan/Sri/Tun/Prof/Dr/Haji
Tun Dr Mahathir Mohamad
Dipetik sebagai
Mahathir Mohamad
Agensi, Persatuan atau Institusi sebagai pengarang
Gunakan nama lengkap yang rasmi
Contoh: American Psychological Association bukannya APA.
Contoh: Kementerian Pelajaran Malaysia bukannya KPM
Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah: Spesifikasi kurikulum tahun 6. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.
Badan korporat
Gunakan nama lengkap yang rasmi
Committee of Bank Rakyat
(2010). Bank Rakyat
finance. Kuala Lumpur: DBP.
Nama Persidangan (Conference)
Tidak perlu masukkan nombor/bilangan.
Fourth International Conference on Science and Mathematics Education. (2011).
Dipetik sebagai
International Conference on Science and Mathematics Education. (2011).
Pengarang tidak diketahui/ Tiada pengarang
Gunakan tajuk artikel sebagai menggantikan nama pengarang
Developing a team work. (2006


Senarai rujukan : Buku, buku rujukan, and bab dalam buku (book chapters)
Jenis rujukan
Bentuk am
Contoh rujukan
Seluruh buku, versi bercetak (Entire book, print version)
Author, A.A. (Year). Title of work. Location:Publisher.
Bandura, A.J. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Seluruh buku, versi elektronik
Author, A.A. (Year). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxx
Shotton, M.A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp
Buku yang diedit bersama pengarang
Author, A.A. (Year). Title of work. (A.A. Editor, Ed.). Location: Publisher.
Plath, S. (2000). The unabridged journals (K.V. Kuklil, Ed.). New York: Anchor.
Buku yang diedit tetapi tanpa pengarang
Editor, A.A. (Ed.). (Year). Title of work. Location: Publisher.
Smith, F., & Kenney, G.M. (Eds.).
(1985). Reading. Cambridge:
Cambridge University.
Bab dalam buku versi bercetak
Author, A.A., & Author, B.B. (1995). Title of chapter. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher.
Pugalee, D. (1985). Levels
of thinking. In J. Hierbert (Ed.),
Mathematical thinking (pp.221 –
240). New York: Guilford Press.
Bab dalam buku versi elektronik
Author, A.A., & Author, B.B. (1995). Title of chapter. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Retrieved from http://www.xxxxx
Pugalee, D. (1985). Levels
of thinking. In J. Hierbert (Ed.),
Mathematical thinking (pp.221 –
240). Retrived from http://www.nhlbi.nih/entries/html
Buku yang telah diedit lebih dari sekali
Helfer, M.E., Kerne, R.S., & Drugman, R.D. (1997). The battered child (5th ed.). Chicago: University of Chicago Press.
Rujukan atas talian dan tiada pengarang atau editor
Heuristic. (n.d.). In Merriam-Webster’s online dictionary (11th ed.) Retrived from http://www.m-.com/dictionary/heuristic

Thursday, 6 September 2012

Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


PUISIDRA
Puisidra ialah puisi yang didramakan / dilakonkan.
              Seorang pelajar mendeklamasikan / membaca / melagukan puisi manakala sekumpulan pelajar   
              yang lain akan melakonkannya tanpa suara
Pergerakan pelakon adalah selaras dengan ungkapan puisi yang dibacakan itu.
Sesuai untuk puisi moden dan tradisional seperti sajak, pantun, syair, gurindam dan seloka.
Pilih puisi yang boleh didramakan / ada pergerakan.
baca dan fahami bersama-sama pelajar.
beri arahan yang jelas kepada pelajar.
arahan kepada pendeklamator, pelakon dan pendengar.
baca puisi dan fahami
mengadakan perbincangan bersama rakan-rakan yang lain.
Fahami maksud keseluruhan.
Pelajar  terlibat akan membuat persembahan.
Pelajar  tidak terlibat akan membuat catatan sebagaimana yang diarahkan oleh guru.
Guru memilih 1 kumpulan murid ke hadapan kelas.  Seorang daripada mereka diminta untuk melagukan syair  manakala murid lain akan melakonkannya.
Murid yang tidak terlibat akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan mereka akan menyaksikan puisidra yang dipersembahkan di hadapan kelas.
     DEKON
Dekon – singkatan dari deklamasi dan lakon, suatu cara penghayatan seni melalui pengungkapan deklamasi dan berlakon (cara A. Samad Said).
Menekankan pergerakan di pentas sewaktu menyampaikan puisi/bercerita. Bercerita secara sendirian akan peristiwa yang terjadi (imbas kembali) atau kejadian yang bakal terjadi (imbas muka) akan lebih berkesan dan akan jadi lebih jelas garapannya sekiranya kejadian/peristiwa tersebut digambarkan atau divisualkan.
Dengan begitu ada watak-watak lain juga akan dimunculkan selain si pencerita itu bermonolog sendirian.
Aksi bermonolog (bercakap sendirian) berkembang menjadi adegan berdailog oleh beberapa watak kemudian dan ada peristiwa yang terjadi/berlaku secara serentak.
Apakah, menyampaikan suara hati seseorang atau watak hanya cukup dengan lontaran kata-kata saja atau lebih menimbulkan suasananya dengan bantuan teknik bunyi dari alat muzik.
Apakah untuk menyatakan perasaan gembira atau sedih tidak cukup dengan bercakap sendiri saja tapi barangkali lebih terungkap disampaikan secara menyanyi, bersyair, bergurindam, bernazam atau apa.
Kelihatannya bila ada unsur-unsur yang berirama di masukkan sebagai pelengkap dalam sesebuah seni lakon, ya, sesuatu yang cukup menarik dan terhibur jadinya.
Dan cara begini tidak keterlaluan dan tidak akan mengheret persembahan menjadi sebuah muzika atau ala konset muzik.
Barangkali boleh kita rumuskan kerja seni pementasan yang ingin kita tampilkan ini suatu garapan kerja seni yang mengandungi antaranya ada monolog, watak, ada deklamasi yang dilontarkan oleh watak, ada adegan yang merangkaikan beberapa watak, ada dialog dan ada unsur muzik ditampilkan.
Keseluruhan unsur-unsur begini boleh melahirkan sebuah persembahan yang kita maksudkan sebagai Dekon.
Pemain adalah elemen utama. Sementara alat bantu kepada pemain adalah latar tempat, apakah ia berupa sebuah ruang tamu, taman atau di pingggir sungai atau di atas sebuah jambatan. Latar masa pula boleh saja pada malam atau siang hari, waktu aman atau waktu perang, zaman penjajahan atau zaman setelah merdeka! Elemen kostum yang dipakai pada pemain menyokong kepada peribadi, usia, kerjaya dan sosial watak.
Manakala prop juga memainkan peranan sebagai alat yang berhubung dekat perwatakan samada merungkaikan soal kebiasaan, tabiat, kesukaan, hobi dan sebagainya. Sementara set, warna dan pengcahayaan adalah elemen bantu yang cukup memberi makna pada cerita dekon yang dihidangkan.
Tetapi dalam upaya mengejar ghairah menata set jangan pula sampai semua elemen bantu ini boleh menenggelamkan pemain bila berada di atas pentas.
Kalau keadaannya sampai pemain ditutup oleh peralatan set pentas yang macam-macam, maka setting itu hanya akan menjadi ruang pamiran perabut-perabut rumahtangga semata dan bukan ruang dekon.
Alat bantu set seharusnya tidak membebankan dan memakan biaya yang besar. Set yang sederhana tapi memberi makna dan impak kepada cerita dekon dan mengungkapkan citra pemain beraksi di atas pentas adalah amat tepat sebagai set yang berfungsi.
Tentu saja menata set untuk sebuah persembahan dekon baik yang berbentuk realis, atau yang non realis atau absud apa drama tari segala macam, bukan soal kemeriahannya.
Tetapi elemen guna pakai bilamana beraksinya pemain atau penari sewaktu berada di atas pentas yang tidak jadi penuh/crowd atau menyebabkan sempit dan menyulitkan pemain atau terlalu menganggu pemain dan akan merosakkan citra sesebuah set.
Bukan cantik set atau mahalnya biaya set diperhitungkan tetapi sejauh mana guna pakai set dapat berfungsi. Inilah yang harus diperhitungkan oleh penata penggung dekon.
Bahan set boleh saja dari bahan-bahan yang sedia ada, apa kain- kain bundel, peti-peti kayu, kardus, kotak-kotak atau kain-kain rombingan, kertas- kertas akhbar terpakai, papan-papan reja, atau plastik, tali-tali, bambu-bambu atau apa saja bahan yang ada di sekeliling kita.
Menjadi tantangan penata set adalah bagaimana menggarap set yang memberi makna kepada pementasa dekon atau yang banyak membantu pelakon untuk memberikan kehidupan kepada cerita dekon yang dipentaskan, bukan biaya besar yang diperuntukkan untuk set dekon.
Penata set jangan mudah tergoda dengan set-set yang besar seperti dalam pementasan di Istana Budaya atau gambaran set kamar dalam rumah, set bilik tidur, ruang tamu, dapur, taman di belakang rumah, restoran atau warong nasi lemak yang belum tentu sesuai di naikkan ke atas pentas seperti dalam filem atau drama televisyen.
Pemakaian teknik lampu juga bilamana menggunakan lampu strok atau asap untuk mencipta suasana boleh dilaksanakan sekadar mengungkap keadaan dan jangan keterlaluan yang boleh menghilangkan roh dalam dekon yang dihidangkan.
Begitu juga dalam soal kesan bunyi – boleh dipakai alat perakam bunyi/tep/kasset untuk menimbulkan suasana seram, lengang, malam hari yang sepi, bunyi kebisingan kota, suasana yang terlalu kacau dan lain-lain.
Sebuah lakon dekon, kita kira adalah sebuah pergelaran yang cukup sederhana bahannya baik naskah, perencanaan alatan dan tata bunyi serta teknik perlampuannya tapi mengheret pengertian yang cukup berat untuk memperkatakannya.
Dekon ada monolog, ada deklamasi, ada dialog, ada suasana bermain dengan dalaman watak, ada pertentangan watak antara watak, ada mimpi, ada ingatan kenangan lalu dan ada andaian peristiwa bakal terjadi dan ada nyanyi atau irama seni suara.
Kesemua elemen ini bisa saja berlaku dalam 5 adegan untuk satu babak persembahan yang memakan waktu relatifnya antara 30 minit ke satu jam pementasan.

Tuesday, 4 September 2012

TUGASAN PROJEK G2INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH
TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM:PISMP AMBILAN JANUARI  2009NAMA GURU PELATIH:TAJUK KURSUS:Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa MelayuSEMESTER:TARIKH MULA:
13 Ogos 2012
TARIKH HANTAR:
18 September 2012


Hasil Pembelajaran Kursus :

1.
Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan teks kesusasteraan Melayu sekolah rendah
2.
Menterjemah kandungan kurikulum bahasa  Melayu sastera sekolah rendah.
3.
Mengaplikasi pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah.
4.
Melaksanakan teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera sekolah rendah, sastera bandingan, sastera kanak-kanak dan remaja.
5.
Membuat apresiasi teks sastera sekolah rendah
Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3, dan 5.

Objektif Projek:
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:
1.
Menjelas dan menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah.
2.
 Menganalisis secara kritis pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah
3.
Mengaplikasi pelbagai teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera dalam bahasa Melayu.
4.
Membincang dan menghuraikan apresiasi teks sastera sekolah rendah.
5.
Menyediakan pengurusan grafik dalam bentuk peta minda mengenai teknik dan aktiviti dalam pengajaran.
6
Menghasilkan sebuah esei ilmiah berdasarkan tajuk yang diberi.

Tugasan Projek (100%)

1. Secara umum ada empat kaedah yang dibincangkan dalam  sukatan subjek iaitu Kaedah Fokus, Kaedah Global, Kaedah Struktural dan Kaedah Mengalami dan Menghayati. Berdasarkan rujukan-rujukan tertentu bincangkan secara ringkas setiap kaedah tersebut.
2. Berdasarkan sebuah cerpen Sasterawan Negara analisis genre cerpen tersebut berdasarkan Kaedah Struktural. Setiap elemen yang mendukung pendekatan struktural perlu diaplikasikan semasa membuat analisis berkaitan cerpen tersebut.


Panduan Pelaksanaan Projek

1. Tugasan ini adalah tugasan individu.
2. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat.
3. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut :
3.1. Muka depan hendaklah mengikut templet terkini
3.2. Fon Arial
3.3. Saiz huruf - 12
3.4. Langkau 1.5 baris
3.5. Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association)
3.6 Lampiran adalah wajib
3.7. Jawab dalam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris sahaja

4. Panjang tugasan antara 2,500 hingga 3,000 perkataan.
5. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan.
6. Amalan plagiat tidak dibenarkan.
7. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh empat hingga lima minggu.
8. Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 50%.

Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Kriteria Kriteria Berikut :
(mengikut kehendak soalan tugasan)

1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.
2. Tugasan anda haruslah meliputi perkara berikut :
a. Pengenalan yang menarik dan dapat mengupas secara tepat setiap kaedah dan rujukan yang sahih.
b. Perkembangan analisis yang menampakan kematangan kupasan.
c. Implikasi menjelaskan penggunaan kaedah struktural yang tepat.
c. Rumusan/cadangan dan menjawab persoalan tugasan

3. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan: 
4. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dengan sokongan ilmiah.
5. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.
6. Penulisan esei/ laporan/refleksi harus menunjukkan kefasihan bahasa, laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan dan kematangan hujah.
7. Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-kurangnya sumber dari 5 buah buku, 3 internet, 3 jurnal, 2 bahan bercetak yang lain).Disediakan oleh:                                                         Disahkan oleh:(SHAMSUDIN BIN ABU BAKAR)                           (DR.SHAHARUDDIN BIN SHAARI)
Penyelaras Kursus BMM 3116                                         Ketua Jabatan Pengajian Melayu
Jabatan Pengajian Melayu                                                IPG Kampus Ipoh                  
IPG Kampus Ipoh