Wednesday, 4 September 2013

UJIAN AKHIR BMM 3101INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
UJIAN  AKHIR  KURSUS
(PEMBENTANGAN)
 PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
AMBILAN KHAS
 PENGAJIAN KURIKULUM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH


ARAHAN KEPADA CALON
  •     Pilih tajuk-tajuk berkaitan Pengajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah
  •      Anda dikehendaki menyediakan laporan berkaitan Pengajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah        rendah dalam bentuk powerpoint.
  •     Seterusnya anda dikehendaki membentangkan laporan yang telah disediakan.   
  •     Setiap pembentangan diperuntukkan masa selama 8 minit. Pembentangan hendaklah menggunakan      media yang sesuai.
  •     Tarikh pembentangan ialah pada 14 Sept 2013. 
  •    Anda dikehendaki menyediakan pembentangan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

Tajuk-Tajuk Pembentangan
1. Pengenalan Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah.
2. Kemahiran Mendengar dan Bertutur dalam KBSR dan KSSR.
3. Kemahiran Membaca dalam KBSR dan KSSR
4. Kemahiran Membaca dalam KBSR dan KSSR
5. Sistem bahasa dalam KBSR dan KSSR
6. Aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa dalam KSSR
7. Pengisian kurikulum sebagai kemahiran Bernilai Tambah
8. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah