Monday, 22 July 2013

TUGASAN PROJEK BMM 3101Tugasan Projek :


Buat satu kajian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan analisis perkaitan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan matlamat dan Objektif Sukatan Pelajaran Bahasa MelayuBerdasarkan penyataan di atas, anda dikehendaki melaksanakan tugasan yang berikut :

1.        Membuat karangan esei yang menghubungkaitkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan
       matlamat dan objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
 
2.        Menghuraikan konsep Penggabungjalinan, Penyerapan, Pengayaan, Pemulihan,
       dan Penilaian(5P)

3.        Mengaplikasikan aspek Penggabungjalinan Kemahiran Berfikir dalam pengajaran dan 
       pembelajaran bahasa Melayu Sekolah Rendah dalam bentuk grafik

4.        Membuat huraian berkaitan Penggabungjalinan Kemahiran Berfikir dalam pengajaran dan 
       pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah