Tuesday, 18 June 2013

Pro Forma Kursus Genre Kesusasteraan Melayu Dalam Bahasa MelayuPro Forma Kursus
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
(Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)

Nama Kursus
Genre Kesusasteraan Melayu Dalam Bahasa Melayu
(Malay Literature Genre in Malay Language)
Kod Kursus
BMM3116
Kredit
3(3+0)
Jam Interaksi
45 jam
Bahasa Pengantar
Bahasa Melayu
Prasyarat
Tiada
Semester
Pertama/Kedua
Hasil Pembelajaran
1.      Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan teks kesusasteraan Melayu sekolah rendah;
2.      Menterjemah kandungan kurikulum bahasa Melayu (sastera) sekolah rendah;
3.      Mengaplikasi pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah;
4.      Melaksana teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera sekolah rendah; sastera bandingan; sastera kanak-kanak dan remaja;
5.      Membuat apresiasi teks sastera sekolah rendah.

Sinopsis
Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah, pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah, teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera, sastera bandingan, sastera kanak-kanak dan remaja, dan apresiasi teks sastera sekolah rendah.

This course explicates literature in primary school Malay language curriculum, approaches in understanding primary school literary texts, literary teaching and learning techniques and activities, comparative literature, children and adolescent literature, and primary school literary texts appreciation.

Tajuk
Kandungan
Jam
1
·           Unsur dan bahan sastera, Kemahiran sastera
·           Ilmu, nilai, dan  kewarganegaraan
·           Peraturan sosio budaya dan kemahiran bernilai tambah
3
2
Pendekatan Pemahaman Teks
·                        Kaedah Struktural
·                        Kaedah Mengalami Menghayati
3
3
Pendekatan Pemahaman Teks
·           Kaedah Berfokus
·           Kaedah Global
3
4
Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
 • Pantomim, Mestamu
 • Deklamasi
 • Khat
3
5
Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
 • Pemaduan seni
 • Adaptasi, Kerusi panas
 • Boneka
3
6
Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
 • Teater  Pembaca, Teater Bercerita
 • Improvisasi
 • Kemahiran Berfikir
3
7
Sastera Bandingan
 • Interteks, parodi
 • Contoh hasil karya
3
8
Sastera Kanak-kanak dan Remaja
·        Latar Belakang
·        Karya dan Tokoh
·        Sastera Kanak-Kanak  dari Perspektif Pendidikan
3
9
Apresiasi Teks Sastera Sekolah Rendah
 • Prosa Tradisional
-      Struktur, Fungsi, Ciri Bahasa

3

10
Apresiasi Teks Sastera Sekolah Rendah
 • Prosa Moden (Cerpen dan Novel)
3
11
Apresiasi Teks Sastera Sekolah Rendah
 • Prosa Moden (Drama)
-      Struktur, Fungsi, Ciri Bahasa
3
12
Apresiasi Teks Sastera Sekolah Rendah
 • Puisi Tradisional (Pantun dan Seloka)
-      Struktur, Fungsi, Ciri Bahasa
3
13
Apresiasi Teks Sastera Sekolah Rendah
 • Puisi Tradisional (Syair dan Gurindam)
-      Struktur, Fungsi, Ciri Bahasa
3
14
Apresiasi Teks Sastera Sekolah Rendah
 • Puisi Tradisional (Lagu Rakyat)
-      Struktur, Fungsi, Ciri Bahasa
3
15
Apresiasi Teks Sastera Sekolah Rendah
 • Puisi Moden (Sajak)
-      Struktur, Fungsi, Ciri Bahasa
3

Jumlah

45

Penilaian
Kerja Kursus                     50%
Peperiksaan                     50%

Rujukan Asas

............................... (2005).  Terima Kasih Pak Uteh. Kuala Lumpur: Cipta Publishing.


Hakimi Mohammad (2004). Kasih Di Hujung Usia. Kuala Lumpur: Cipta Publishing.

Nur Azlan Amer (2005).  Berani Kerana Benar. Petaling Jaya: Mega Setia Emas Sdn. Bhd.


Rabiatul Adawiyah Shafie (2005).  Sayang Serindit. Seri       Kembangan : Percetakan Sermaju Sdn. Bhd.

Suziana Che Wil (2006). Mentari Kembali Bersinar. Puchong: Caberawet Publishing Sdn. Bhd.


Shafie Abdul Rahman (2005). Leman Si Penjual Kuih.  Seri          Kembangan : Percetakan Sermaju Sdn. Bhd.


Zawiah Ahmad  & Suziana Che Wil (2005). Jasamu Dikenang. Rawang: Mikamas Sdn. Bhd.

Rujukan Tambahan
Aripin Said (2003). Compac Disc Lagu Rakyat. Kementeria Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan Malaysia.


Che Zainon Omar et al. (2004).  Modul Pengajaran dan   Pembelajaran Komsas Tingkatan 4 & 5.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.


Dharmawijaya (1987). Tanggapan dan Kaedah Pengajaran Puisi. Petaling Jaya: International Book Service.


Mohamad Mokhtar Hasan (1995). Sosiologi Sastera-Teori dan Aplikasi. Kuala Lumpur: Aneka Publishing.


Othman Puteh (peny) (1996). Pengajaran Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Pusat Perkembangan Kurikulum (2003), Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4. Kuala Lumpur : DBP.


----------------------------------------------- (2003), Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 5. Kuala Lumpur : DBP.


CD Syair. BTP

No comments:

Post a Comment